fbpx
Etsi painamalla Enter tai sulje haku painamalla ESC

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

Tarinat epäonnistuneista IT-projekteista aiheuttavat unettomia öitä toimitusjohtajille, jotka harkitsevat toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamista tai käyttöönottoa. On totta, että projekteissa moni asia voi mennä vikaan. Älä silti vaivu synkkyyteen, sillä myös onnistuneita tarinoita kerrotaan paljon!

Järjestelmien käytön tarkoituksena on toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen. Toiminnanohjausjärjestelmän eli ERP:n käyttöönotto vaatii aikaa ja resursseja, mutta projektiin ryhtyminen kannattaa, sillä järjestelmän avulla voidaan tuottaa enemmän tuloksia vähemmällä vaivalla.

Mitä pitäisi tehdä, jotta projekti onnistuu? Listasimme kokemuksemme mukaan onnistuneen projektin kuusi tärkeintä ominaisuutta.

  1. Riittävät resurssit
  2. Selkeä suunnitelma
  3. Realistinen aikataulutus
  4. Sitoutuminen projektiin
  5. Suunnitelman noudattaminen
  6. Riittävä tuki ja koulutus

 

Lataa oppaamme ja lue lisää miten järjestelmä otetaan onnistuneesti käyttöön.

Allteqin käyttöönotto on hyvin suunniteltu prosessi

Järjestelmän käyttöönotto sujuu usein ilman suurempia ongelmia, kun sille on olemassa oikeat edellytykset ja projekti johdetaan suunnitelmallisesti loppuun saakka. Mikäli toiminnanohjaus laitetaan kerralla kuntoon, saadaan yritys tuottamaan todellisia tuloksia.

Meillä Allteqilla onnistunut käyttöönotto pyritään varmistamaan huolellisen suunnittelun ja kehittyneen prosessin avulla. Prosessimme on testatusti toimiva ja tehokas ja se on mahdollistanut lukuisten järjestelmien käyttöönoton sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Allteqin käyttöönotto aloitetaan aloituspalaverilla, jossa asiakkaan vastaava ja Allteqin projektivastaava esitellään toisilleen. Lisäksi palaverissa sovitaan raamit aikataululle, projektiin kuuluvien henkilöiden vastuut sekä projektin seuraavat tarkastuspisteet. Myös mahdolliset integraatiot eli liitännät muihin järjestelmiin käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Aloituspalaverin jälkeen luomme projektinhallinta-työkalun avulla kattavan suunnitelman, josta kaikki osapuolet näkevät heitä koskevat projektin osat, omat tehtävät ja niiden aikataulut.

Seuraavassa vaiheessa asiakkaalle toimitetaan tunnukset omaan Allteq-järjestelmään, jossa asiakas tekee yleiset yrityskohtaiset määritykset Allteqin asiakaspalvelun ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi järjestelmään tuodaan tarvittavat tuote- ja asiakastiedot.

Kun tiedot on tuotu järjestelmään, järjestetään pääkäyttäjäkoulutus. Pääkäyttäjäkoulutuksen jälkeen kaikki on valmista kentällä toimivien työntekijöiden koulutukseen, jonka jälkeen asiakkaan on hyvä aloittaa Allteqin käyttö aikailematta. Kun läpikäydyt asiat ovat vielä tuoreessa muistissa, voidaan heti aloittaa totuttelu uusiin toimintatapoihin sekä toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Otetaanko Allteq käyttöön?

Ota Allteq käyttöön ja tee enemmän tulosta vähemmällä vaivalla.
Aloita pyytämällä esittely alta.

Maksuton demo-esittely on helppo ja tehokas tapa tutustua Allteq-toiminnanohjausjärjestelmään.