fbpx
Etsi painamalla Enter tai sulje haku painamalla ESC

Allteq on avainasemassa lukko- ja turvallisuusalalla

Olemme viimeisen neljän vuoden aikana keskittyneet erityisesti lukko- ja turvallisuusalalle ja kehittäneet alan yrityksille oman tuotteen, joka vastaa kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa.

Turvallisuusalalla toimiessa on palveluiden laadulla aivan erityinen merkitys. Kokemus ja ammattitaito sekä erilaiset standardit ja valmistajien valtuutukset auttavat luomaan laatuvaikutelmaa.

Kokonaisvaltaisen laadun saavuttaminen edellyttää näiden lisäksi laatua etenkin työnhallinnalta. Kasvavat ja kehittyvät yritykset kompastuvat helposti sudenkuoppiin, mikäli työnhallinnassa on puutteita. Lisäksi laadukkaan toiminnan avulla voidaan taklata työvoimapulaa ja työntekijöiden vaihtuvuusongelmaa näyttäytymällä ammattimaisena toimijana ja pitämällä työ mielekkäänä.

Allteq-toiminnanohjausjärjestelmän avulla pidät toiminnan laadukkaana niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Allteqin ydin on ainutlaatuinen tilannekeskus, joka mahdollistaa ajantasaisen tiedon saamisen ja mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Allteq vastaa alan haasteisiin

Laadukkaan työnhallinnan peruspilareita ovat virheiden minimointi ja hyvä tiedonkulku. Helppokäyttöisen tietojärjestelmän avulla toimintoja voidaan automatisoida, jolloin järjestelmä huolehtii virheettömyydestä. Järjestelmä mahdollistaa myös tehokkaan tiedonkulun työnjohdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kesken.

Suojaus-, valvonta- ja turvaratkaisuja tarjoavien yritysten on helppo ottaa Allteq-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön, sillä se on suunniteltu päivystystehtävien sekä ennalta sovittujen asennusten, huoltojen ja korjausten hallinnointiin ja laskutukseen.

Järjestelmä mahdollistaa mielekkäämmän työn

Pitkään jatkunut työvoimapula turvallisuusalan yrityksissä pienentää voittoja. Työnantajat kilpailevat työntekijöistä hyvällä perehdytyksellä, joustavilla työehdoilla ja kilpailukykyisellä palkkauksella. Mikäli tekijät kokevat työnsä mielekkääksi, on vaihtuvuus yrityksessä pienempää ja tätä kautta rekrytointien tarve vähäisempi.

Selkeä työnjohdon toiminta ja työntekijän mahdollisuudet toimia tehokkaasti ovat omiaan pitämään työn mielekkäänä. Tähän tarkoitukseen Allteq sopii kuin nenä päähän. Paperittomat keikat, selkeät työtehtävät, tarkat tiedot kohteesta ja tehokas tiedonkulku mahdollistavat mielekkäät työpäivät työnjohdossa ja kentällä.

Allteq tarjoaa alan parhaat työkalut

Varmista laadukas toiminta ja ota Allteq käyttöön

Asiakkaamme kertoo:

Laatulukko Oy

Laatulukko Oy on lukko- ja turvallisuusalan erikoisliike. Allteq helpottaa Laatulukon päivittäistä tekemistä tarjousten laadinnassa, töiden resursoinnissa ja hallinnassa sekä laskutuksessa. Lisäksi Allteqin kassa- ja varastonhallintaominaisuus sujuvoittaa myymälän toimintaa. Lue lisää »

Maksuton demo-esittely on helppo ja tehokas tapa tutustua Allteq-toiminnanohjausjärjestelmään.